TÖÖTUBA:

23.03 16.15-17.15Liikumisteraapia taustaga koreograafide

Anu Vaski ja Merle Saarva tantsutöötuba.


Grupi teraapiline improvisatsioon, mis on teadlik nii somaatikast kui traumapsühholoogiast. Erinevaid tunnetuslikke etüüde ning arutlusi nende üle juhitakse vabaduse väljalt ankurdava liikumismudelini.


Osavõtt töötoast vahetusjalatsites või sokkides.