"Erisuste erinevused" on etenduskunstide festival, mis keskendub puuetega inimeste ja Eesti kutselise etenduskunstide maailma seostele. Erivajadusega inimeste ligipääsetavusest etenduskunstide publikuna on viimastel aastatel hakatud Eestiski jõudsamalt rääkima, kuid oluline on samm siit edasi. 
Me peame rääkima võimalustest/ võimatustest, kuidas Eestis saaks erivajadustega inimesed olla võrdsetel alustel kohandatud keskkondades kutselised etenduskunstnikud. 
Kuidas kaasata etenduskunstide loomisesse erivajadustega inimeste kogukondi ja konsultante. 
Peame rääkima sellest, et näitekirjanduse ja etendusdramaturgia tegelaste hulka satuks ka erivajadustega inimesi (nii nagu on ühiskonnaski). 
Peame rääkima kohandatud võimalustest etenduskunstide harrastamiseks, kust omakorda aastate pikku võrsuvad võimalused ja huvi kutselisuseks. 
Peame rääkima etenduskunstide (kõrg)haridusest, mis neid võimalusi loob. 

Sotsiaalkindlustusameti statistika andmetel on Eesti elanikkonnast ligi 9% on erivajadusega. Miks on kultuuriruumis, sh etenduskunstides erivajadustega inimesed sisuliselt nähtamatud? 

Festivali eesmärk on: 
-innustada Eesti etenduskunstide maastiku erinevaid loojaid (lavastajad, koreograafid, lavastuskunstnikud, dramaturgid jt) ja korraldajaid kaasama erivajadustega inimeste kogukondi ja üksikisikuid loomeprotsessidesse; 
-tutvustada seni kutseliste tegijate poolt loodud häid näiteid (ja koguda toimunud projektide ja tegevuste info ühte keskkonda); 
-julgustada etenduskunstide kõrgkoolide programmijuhte, õppejõude jt disainima õppekeskkondi ja õppekavu ligipääsetavaks ja kaasavaks; 
-olla inspiratsiooniplatvormiks ja kokkusaamiskohaks erinevate erivajadustega projektide loojatele, kelle innustusel ja näitel ehk ka valdkond edasi areneb; 
-jäädvustada hetkeolukorda erivajadustega inimeste kaasamisel kutselistesse projektidesse, laval tegelastena kujutamist jms. 

Tulevikus on plaan festival muuta järjepidevalt toimivaks ning ühtlasi laieneda rahvusvaheliseks.

Festivalil on: 11 vestlusringi, nelja lavastuse 7 etendust, 1 esinemine ja installatsioon, 2 lühitöötuba, fotonäitus, festivali klubi.