Kristi Leppik
on vabakutseline teatrikunstnik. 

Ta on töötanud kahekümne aasta jooksul väga erinevate lavastajatega: (sh Mati Unt, Toomas Suuman, Üllar Saaremäe, Andres Noormets jpt). Valminud on kokku üle 60 lavakujunduse ja projekti. 

Vaimse tervisega seob teda väga isiklik kogemus - 10 aastat tagasi diagnoositud bipolaarne häire - selle teadmisega leppimine ja elama õppimine. 

Tänaseks on ta viis aastat tegelenud kogemusnõustamisega ja hetkel töötab kinnises hoolekandeasutuses psüühikahäirete ja/või neuroerinevustega inimestele. Oma sõnul jätkab ta erinevate teatriprojektidega, aga huvi on spetsiifilisemaks muutunud - huvitavad erinevad erivajadused, nende võimalused eneseväljenduseks, erinevate enseväljendusvõimaluste kättesaadavus ja tase. 

Konkreetsem väljund on teatristuudio/ etenduskunstide projekt “Koge”, mis ongi välja kasvamas kogemusnõustamise töös tekkinud vajadustest ja mõtetest.

Kristi osaleb festivalil vestlusringis neuroerisuste/ psüühikahäirete ja (etendus)kunstide maastiku seostest. Samuti esitleb oma kogemuse põhjal sündinud installatsiooni “Kõik minu tähed. Ühe psühhoosi lugu”